Ioannina

Γεωπολιτικό σταυροδρόμι στον αναπτυξιακό άξονα της Βόρειας Ελλάδας

Τα Ιωάννινα είναι η πρωτεύουσα και  μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου, μιας περιφέρειας στα βορειοδυτικά της Ελλάδας, και ο 10ος μεγαλύτερος δήμος στη χώρα, με έναν αυξανόμενο πληθυσμό των 112.486 ατόμων σήμερα. Στρατηγικά, τα Ιωάννινα σχηματίζουν ένα γεωπολιτικό σταυροδρόμι του αναπτυξιακού άξονα της Βόρειας Ελλάδας. Η λίμνη Παμβώτιδα χαρακτηρίζει τα Ιωάννινα και δίνει το δικό της στίγμα στην πόλη. Η ιστορία της πόλης ξεκινά ως μια πόλη που αναπτύχθηκε στα τείχη ενός κάστρου, ακριβώς δίπλα στη λίμνη. Η σύγχρονη ανάπτυξη της πόλης χαρακτηρίζεται από την πρόοδό της στις τέχνες, τη λογοτεχνία, το εμπόριο και τον τουρισμό και υποστηρίζεται από την ανάπτυξη των περιφερειακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Αερολιμένα Ιωαννίνων (Βασιλιάς Πύρρος). Οι επενδύσεις σε υποδομές την τελευταία δεκαετία (Εγνατία οδός, Ιωνία, λιμάνι Ηγουμενίτσας κ.λπ.), έχουν συνδέσει καλύτερα την περιοχή τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο Δήμος Ιωαννιτών ολοκλήρωσε το Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια, με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020 (βραχυπρόθεσμος στόχος) και τουλάχιστον 40% έως το 2030 (μακροπρόθεσμος στόχος).

Αναπαραγωγής

Τα Ιωάννινα στοχεύουν μέσω του έργου POCITYF στη δημιουργία ενός κατευθυντήριου σχεδίου (masterplan) για πιλοτικά block θετικού ισοζυγίου ενέργειας (Positive Energy Blocks – PEDs) που ενσωματώνουν τις εξελίξεις στα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις έξυπνες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, την έξυπνη διαχείριση και διαμοιρασμό ενέργειας μεταξύ κτιρίων, νέα επιχειρηματικά και χρηματοδοτικά μοντέλα καθώς και την εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης. Σε αυτή την πρώτη φάση, η σκοπιμότητα των τεχνολογιών θα αξιολογηθεί χρησιμοποιώντας δημόσια κτίρια και αυτοί οι πιλότοι θα λειτουργήσουν ως επίδειξη για φοιτητές, πολίτες και επιχειρήσεις και ως τοπικός φάρος για τοπική και εθνική αναπαραγωγή σε δεύτερη φάση.
Το Σχέδιο Αναπαραγωγής (Replication Plan) για τον Δήμο Ιωαννιτών θα επικεντρωθεί στη μετατροπή της πόλης σε ένα σύγχρονο έξυπνο και βιώσιμο οικοσύστημα με σεβασμό στα ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά και την κληρονομιά της πόλης. Για το σκοπό αυτό θα ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • Μετασκευή κτιρίων σύμφωνα με ενεργειακά αποδοτικές τεχνικές και υλικά, συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ και συστημάτων έξυπνης διαχείρισης ενέργειας.
  • Παρεμβάσεις σε συνοικίες της πόλης, με στόχο τη μετασκευή τους σε PED που θα συμπεριλαμβάνουν ενεργειακά αποδοτικές λύσεις, λύσης έξυπνης ηλεκτροκίνησης με σταθμούς φόρτισης EV και λύσεις βιωσιμότητας (π.χ. βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων).
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός σε πολλαπλές πτυχές της εμπλοκής των πολιτών, που κυμαίνονται από τις ενεργειακές κοινότητες μέχρι και τη διαχείριση ενέργειας (π.χ. Ρ2Ρ εμπορία ενέργειας), συμπεριλαμβάνοντας την κοινωνική καινοτομία και τη συμμετοχή των πολιτών.

Ο Δήμος Ιωαννιτών έχει προχωρήσει σε μια προσεκτική επιλογή λύσεων του έργου POCITYF για αναπαραγωγή που είναι ευθυγραμμισμένες τόσο με τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες της πόλης, τους πολιτιστικούς περιορισμούς που τίθενται από τους αρμόδιους φορείς της πόλης (σε σχέση με μνημεία και αρχαιότητες κ.λπ.) όσο και με τους τοπικούς νομικούς και ρυθμιστικούς περιορισμούς.
Το POCITYF έχει εγείρει σημαντικές συζητήσεις και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων πόλεων, οι οποίες βοήθησαν στην ανταλλαγή πληροφοριών και τη μεταφορά γνώσης σχετικά με ολοκληρωμένες λύσεις και δραστηριότητες σχεδιασμού αναπαραγωγής, βοηθώντας τις Πόλεις-Ακολούθους (Fellow Cities) να προχωρήσουν στον σχεδιασμό τους σύμφωνα με τις δυνατότητες της πόλης και τις τοπικές συνθήκες.
Το Σχέδιο Αναπαραγωγής στοχεύει να είναι μια ολιστική προσέγγιση που πραγματοποιείται σύμφωνα με τα Στρατηγικά Σχέδια της πόλης για την ενέργεια, την κινητικότητα και την αστική ανάπτυξη, τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο όσο και σε τεχνικό σχεδιασμό. Υπό αυτή την προοπτική, η επιλογή των ολοκληρωμένων λύσεων που προτείνει το έργο POCITYF κατέστη δυνατή λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες και τις σχετικές μελέτες σκοπιμότητας, με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και ομάδων εργασίας, όπου αυτό ήταν δυνατό.

Βασικά στοιχεία

403 km²

Έκταση

112.486

Πληθυσμός

6th c. A.D.

Προέλευση

Επικοινωνία με την ομάδα των Ιωαννίνων

Ουρανία Κωστάρα,
Ιωαννίνων υπεύθυνος ιστότοπου
okostara@gmail.com
Ελευθερία Αυγέρη

Discover all the cities

Alkmaar

Évora

Bari
Celje
Granada
Hvidovre
Ioannina
Újpest