Hvidovre

En by der udvikler sig med en fossilfri strategi

Hvidovre Kommune ligger i Københavns omegn på Sjælland. Kommunen har en størrelse på 22 km2 med en befolkning på 52.964 indbyggere. Der er tempereret kystklima med milde somre og kolde vintre.

Hvidovre Kommune er en typisk forstadskommune, der voksede i 1900-tallet, da arbejderne flyttede fra København ud i Vestegnen. Fra 1945 begyndte udviklingen af det almene boligbyggeri, hvor der blev bygget 5.000 boliger på 15 år. Omkring 40% af Hvidovres boliger er almene.

I 1974 blev Hvidovre og Avedøre kommuner lagt sammen og på den made fik kommunen et stort byudviklingsområde, Avedøre By, og industriområdet Avedøre Holme. Som noget nyt planlægger Hvidovre Kommune en yderligere udvidelse med Holmene – ni kunstige øer i Øresund.

Sammen med 32 kommuner i Storkøbenhavn, har Hvidovre Kommune udviklet en fælles strategisk energiplan med målsætning om en fossilfri el- og varmesektor i 2030 og en fossilfri transportsektor i 2050. Kommunen skal nu udvikle sin egen bæredygtige energi- og klimahandlingsplan, der skal være færdig i foråret 2021. Desuden implementerer kommunen tre af FNs verdensmål (nr. 7, 11, 12) og tilsluttede sig Borgmesterpagten for Klima og Energi i 2016.

Billede fra: Wikipedia

Replikering

Hvidovre Kommune stiler efter at være en grøn og bæredygtig by. Den vil være både børne- og familievenlig, ved bl.a., at understøtte gode institutioner og muligheder for fritidsbeskæftigelser.
POCITYF er et projekt, der arbejder på at skabe mere bæredygtige byer, bl.a. gennem flere ‘smarte’ løsninger, dvs. tekniske tiltag, der automatisk kan regulere brugen af energi. Derfor arbejder POCITYF godt sammen med Hvidovre Kommunes vision om at blive en ‘smart city’ i 2050. Projektet har allerede støttet borgerdrevne initiativer, og har sikret en god forankring efter projektet bliver afsluttet – både i Hvidovre Kommune generelt, og i den specifikke zone, hvor udvalgte innovative teknologiske elementer (IE) bliver kopieret fra andre lande og tilpasset til en dansk kontekst.

Hvidovre Kommune har, sammen med 95 andre kommuner i Danmark, forpligtet sig til at udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger – det såkaldte DK2020. Det skaber masser af synergi med POCITYF-projektet og fremmer at projektets tekniske løsninger baseres på borgernes værdier.

For at sikre at POCITYF opnår størst mulig succes med implementeringen af de nye teknologier, så de både fungerer for borgerne og de kommunale bygninger, vil teamet i Hvidovre arbejde for at forbedre forankringen af projektet, understøtte igangværende projekter og involvere lokale interessenter:

  • Vi vil nå ud til flere mennesker.
  • Vi vil udvide netværket af aktører (dvs. nå ud til flere organisationer i ovennævnte zone, og støtte de processer, der sikrer demokratisk adgang til netværket)
  • Benytte nuværende platforme i Avedøre Green City (AGC) og Hvidovre Kommune til at kommunikere og formidle strategisk, så det forbliver relevant for borgerne.
  • Finde yderligere synergier mellem POCITYF og Hvidovre Kommune, både mellem eksisterende praksisser og institutioner.
  • Finde finansielle ressourcer for at sikre projektets fremdrift og økonomiske bæredygtighed.

Nøgle tal

22 km²

Areal

52.964

Befolkning

1803

Grundlagt

Kontakt Hvidovres team

Charlotte von Hessberg
cxv@hvidovre.dk

Discover all the cities

Alkmaar

Évora

Bari
Celje
Granada
Hvidovre
Ioannina
Újpest