Celje

Zgodovinski biser Vzhodne Slovenije

Celje je zgodovinsko mesto v vzhodnem delu Slovenije z 48,776 prebivalci, na površini 94,90 km2, priznano kot središče nacionalnega in regionalnega pomena, kot pomemben zaposlitveni, proizvodni in storitveni center, pa tudi kot pomembno regionalno prometno središče.

Cilji mesta so biti trajnostno, okolju prijazno, nizkoogljično, urbano mestno središče, zeleno, ustvarjalno in vključujoče mesto. Celje je eno od t.i. sledilnih mest v projektu POCITYF in izvaja študije izvedljivosti o inovativnih rešitvah, ki jih testirajo vodilna mesta. Tekom projekta bo mesto Celje razvilo načrt, kako inovativne rešitve iz drugih mest prenesti v Celje, in Vizijo mesta do leta 2050.

 

Celje se bo osredotočilo na glavne urbane in okoljske izzive:

  • zmanjšanje onesnaževanja zraka s delci PM10;
  • večja energetska učinkovitost stavb in zmanjšana poraba neobnovljivih virov energije;
  • izvajanje rešitev javnega prevoza;
  • pametne mestne in prostorske rešitve, ki odgovarjajo potrebam različnih družbenih skupin;
  • sanacijo okolja.

 Celje bo pristope, ki delajo stavbe energetsko pozitivne obravnavalo s trajnostnega vidika.

Replikacijski

V okviru projekta POCITYF razvite aktivnosti, ki so vključene v Replikacijskem načrtu in viziji mesta do 2050 sovpadajo z okoljskimi cilji Slovenije do leta 2050.
Prvi in ključni ukrep za dosego zastavljenih ciljev je povečanje energetske učinkovitosti v vseh sektorjih in s tem zmanjšanje rabe energije ter drugih naravnih virov. Cilj gradbenega sektorja je zmanjšanje porabe končne energije za 20 % do leta 2030 v primerjavi z letom 2005 ter zagotovitev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za vsaj 70 % do leta 2030 v primerjavi z letom 2005. Dodaten cilj je tudi, da se do leta 2030 v skupni energetski porabi doseže vsaj 27% delež iz OVE.

Replikacijski načrt, ki je izdelan v sklopu projekta POCITYF bo vključen v strateške dokumente trajnostnega razvoja mesta Celje. Posamezne idejne rešitve oziroma ukrepi se bodo pričeli izvajati že v času poteka projekta. Za njihovo uresničitev bo po zaključku projekta občina skupaj s partnerji iskala možnosti za pridobitev finančnih podpor.
Z izvedbo replikacijskega načrta in uresničitvijo zadanih ciljev bo Celje ostalim mestom v regiji predstavljalo vzorčni primer uspešne preobrazbe v mesto prihodnosti. Po končanju projekta je predvidena razširitev replikacijskega načrta tudi na druga mestna območja.

Ključne številke

94,9 km²

Površina

49.473

Prebivalstvo

1451

Leto, v katerem je Celje pridobilo mestne pravice

Obrnite se na ekipo Celja

Marjetka Črepinšek
marjetka.crepinsek©celje.si

Tadej Vunderl

tadej.vunderl@celje.si

Discover all the cities

Alkmaar

Évora

Bari
Celje
Granada
Hvidovre
Ioannina
Újpest